Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering industriområde Jarnes Aust - Kunngjering av eigengodkjenning

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for industriområde Jarnes Aust (planid 15282010007) den 19.09.2018, jamfør føresegner sist revidert 03.07.2018, plankart sist revidert 03.11.2017 og planomtale sist revidert 26.10.2017.

 

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Føremålet med planen

Føremålet med planen er å legge til rette for utviklingen av industriverksemd i området I2 i kommunedelplanen for utvida sentrumsområde 2010-2020.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2010/1199.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år etter vedtaket er kunngjort etter pbl. § 12-12 fjerde og femte ledd , jf. pbl. § 15-2 og 15-3. 

Dokument knytt til reguleringsplanen og eigengodkjenninga:

15282010007 - Jarnes Aust - Føresegner rev. 03.07.2018

15282010007 - Jarnes Aust - Plankart rev. 03.11.17

15282010007 - Jarnes Aust - Planomtale rev. 26.10.2017

Industriområde Jarnes Aust - Politisk behandling - Eigengodkjenning

Merknader frå høyringa_samla

Notat vurdering av merknader

Epost fra kommunen vedr.grunnforurensing (vedlegg P)

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan rev.11.04.18 (vedlegg Q)

Rapport Rasfarevurdering_2011 (vedlegg L)

Sjekkliste ROS (vedlegg M)

Skredfarevurdering næringsområde Jarnes Aust Ikornes 2016 (vedlegg N)

Støyvurdering Jarnes (vedlegg O)

Info 
Web Redaktør 01.10.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]